Afscheid Piet Simons als penningmeester

Afscheid Piet Simons als penningmeester

Tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 7 oktober jl. in de oude raadszaal bij De Mert in Swalmen is afscheid genomen van Piet Simons als penningmeester van Demokraten Swalmen.

Piet was bijna 21 jaren penningmeester, toen hij begon was er enkel een sigarendoosje waarin het kassaldo zat verstopt. Vele ontwikkelingen heeft hij meegemaakt als penningmeester; de overgang van guldens naar euro’s, de overgang van giraal naar chartaal geld en ook werden er steeds strengere eisen gesteld aan het penningmeesterschap. Ook was Piet gedurende enkele jaren commisselid namens Demokraten Swalmen binnen de voormalige gemeente Swalmen en stond hij vele malen op de kandidatenlijst.

Bert Ramakers (voorzitter) overhandigde Piet een attentie en een bos bloemen namens de vereniging. ”Piet heeft zich het penningmeesterschap eigen gemaakt, dit op geheel eigen wijze. Hij laat een financieel gezonde vereniging achter”.  Leroy Theuniszen zal binnen het bestuur de rol van penningmeester op zich nemen.

Via deze weg willen alle leden Piet nogmaals danken voor zijn inzet gedurende deze vele bestuursjaren! We hopen hem nog vaak als trouwe gast te mogen verwelkomen tijdens uitjes, ledenvergaderingen en naborrels!