Aanpassing verordening startersleningen

Aanpassing verordening startersleningen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 juni jl. is door de gemeenteraad unaniem de aangepaste verordening startersleningen aangenomen. Dit betekent dat per heden woningen met een maximale koop (aanneem)som van € 185.000 in aanmerking komen voor een starterslening. Tot heden bedroeg dit bedrag € 173.000. Daarnaast wordt het maximaal te lenen bedrag verhoogd van € 30.000 naar € 37.000.
Deze aanpassingen moeten het mogelijk maken om starters eenvoudiger hun eerste woning te kunnen laten financieren.

Daarnaast is er ook unaniem een motie aangenomen waarin het college van B&W wordt opgeroepen met de provincie Limburg in overleg te treden met als doel via een verhoging te komen tot een bedrag van € 210.000 (als maximale koopsom voor een woning om in aanmerking te komen voor een starterslening).

Demokraten Swalmen is een warm voorstander van de startersleningen, zeker omdat in de kern Swalmen er veel gebruikt wordt gemaakt van deze mogelijkheid tot financiering.
Ook heeft ons raadslid Jos Tobben het college van B&W opgeroepen om zorg te dragen voor een goede communicatie naar de diverse belanghebbenden op de woningmarkt zodat de starterslening nog meer bekendheid krijgt.

Tevens heeft Demokraten Swalmen opgeroepen om samenwerking te zoeken met een burgerinitiatief als ‘Thoes in Zjwame’ of vergelijkbare initiatieven. Dit alles met als doel om starters een mooie kans te bieden op de woningmarkt.