Demokraten Swalmen

Demokraten Swalmen (DS) heeft op 19 maart 2014 mee gedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen van Roermond, onder lijst 4.

DS heeft als slogan ‘Hart voor Swalmen, oog voor Roermond’. Dit betekent dat de leefbaarheid van de kernen Asselt, Boukoul en Swalmen een belangrijke rol speelt bij de besluitvorming van de toekomstige gemeenteraadsleden van DS.  Echter de belangen van alle inwoners zullen daarbij eveneens mee gewogen worden.

Demokraten Swalmen , een groep betrokkenen, geïnteresseerd in de kern Swalmen, binnen de gemeente Roermond. Met hart en ziel voor Swalmen, maar zeker ook voor de gemeente! DS bestaat al meer dan 20 jaar en heeft vele jaren in Swalmen en naderhand in de gemeente Roermond bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen.

Ben je ook geïnteresseerd hierin, kun je tegen kritiek en heb je een duidelijk beeld voor ogen hoe je Swalmen in de toekomst wil zien, kom dan naar onze vergaderingen en besluit om lid te worden! Wil je zelf actief meedenken en meedoen: wordt commissielid, raadslid of prepareer je voor op een toekomstige college functie!

Openheid en eerlijkheid zijn de eerste kenmerken van onze organisatie. Positief gestemd, maar ook realistisch. Dat maakt het dat we nu al aan de toekomst denken. De toekomst van de gemeente Roermond, vooral de kernen Swalmen, Boukoul, Asselt, en de organisatie DS.

Niet gehinderd vanuit een landelijke leidraad, maar recht uit het hart! 3 commissieleden, 3 raadsleden én een wethouder. DS heeft draagvlak in de politiek binnen de gemeente Roermond, in de kern Swalmen, en dat willen we zo houden, of zelfs uitbreiden naar andere kernen. Dat kan niet met de huidige samenstelling. Vandaar deze oproep voor belangstellenden en geïnteresseerden:

Een goed politicus is op haar/zijn toekomst voorbereid! en dat kan bij Demokraten Swalmen.

Als lid ontvangt men alle actuele informatie over de besluitvorming in de gemeenteraad van Roermond.  Tevens kan men meepraten, tijdens de fractievergaderingen, over actuele thema’s.  De contributie bedraagt € 25,00 per jaar.

Meld je via onze emailfunctie (beneden), of bel met:
– Frans Schreurs (wethouder), Beekstraat 13, 6071 CC Swalmen (tel. 0475-505899; email: frans.schreurs@demokratenswalmen.nl)
– Ger Julicher (fractieleider) , Rijksweg Noord 123, 6071 KV Swalmen (tel. 0475-600100; email: ger.julicher@demokratenswalmen.nl).
– Bert Ramakers (raadslid), Reubenberg 4, 6071 PS Swalmen (tel. 0475-501201; email: bert.ramakers@demokratenswalmen.nl).
– Angela Sanders Meuter (raadslid), Hoppenraderweg 14, 6071 AP Swalmen (tel: 0627545497; email: angela.sanders@demokratenswalmen.nl)

Demokraten Swalmen heeft je nodig! Word actief, draag je steentje bij, heb plezier en leer voor je toekomst.