Lei Timmermans

Bestuurslid

Rol: bestuurslid sinds 2016.

Politiek actief: commissielid gedurende de raadsperiode(s) 1998-2002 en 2007-2010.

Lei zet zich al sinds vele jaren in voor Demokraten Swalmen. Dit zowel binnen de politiek, hij was zowel commissielid in de voormalige gemeente Swalmen als in de gemeente Roermond, als binnen de vereniging als actief (bestuurs)lid.

Contactgegevens:

E-mail: bestuur@demokratenswalmen.nl