8. Pierre van Avesaath

Pierre (1953) is een vertrouwd gezicht op onze kandidatenlijst. Als actief lid (en voormalig bestuurslid) is hij al vele jaren betrokken bij Demokraten Swalmen.

Hij heeft na technische opleidingen jarenlang gewerkt als manager in de kunststofverwerkende industrie en inmiddels geniet hij van zijn pensioen.

Zijn inzet voor de gemeenschap (en voor een leefbare omgeving met een goed voorzieningenniveau) uit zich niet alleen door zijn lidmaatschap bij Demokraten Swalmen. Zo is Pierre onder andere ook actief (spelend en klussend) lid van Tennisclub Swalmen en bij de Dorpsraad Swalmen. Buiten dat hij graag tennist doet hij ook graag aan walking football en biljarten.