12. Bas Beckers

Bas (1979) is een nieuw gezicht bij Demokraten Swalmen. Hij vindt het belangrijk dat er voldoende aandacht voor, en medezeggenschap door, de kleinere kernen en buurten is, naast het centrum van Roermond. Met het tekort aan woningen en andere sociale uitdagingen worden de kernen en z’n leefbaarheid belangrijk voor de gemeente. Hij stelt zich kandidaat omdat het van belang is dat er zoveel mogelijke generaties en diversiteit uit de samenleving van Swalmen vertegenwoordigd worden binnen onze partij.

Afgestuurd in Toegepaste Natuurkunde is Bas al geruime tijd werkzaam bij een bekend Nederlands Elektronica concern, dit in vele rollen maar inmiddels als Project Manager.

Vaak is hij te vinden langs of op het veld bij VV Swalmen en ook is hij secretaris van Jong Nederland Swalmen, hij beschouwt dit ook als zijn hobby naast dat hij graag wandelt en zwemt.