Frans Schreurs

Wethouder

Rol: Wethouder voor financiën, organisatie, grondzaken & eigendommen en sport.

Politiek actief: sinds 2014 als wethouder.

Frans heeft ambtelijk en bestuurlijk een lange staat van dienst (ruim 40 jaar) op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau en is daardoor zeer geschikt om de belangen van de burgers namens Demokraten Swalmen in het college van B&W te behartigen. Sinds 2013 is hij lid van Demokraten Swalmen, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en 2018 was hij lijsttrekker. Daarnaast is Frans oud-voorzitter van de  Zwemvereniging Eszet en was hij destijds lid van de Werkgroep Behoud Zwembad. Frans is gepassioneerd golfer, reist graag en in zijn spaarzame vrije tijd fietst en wandelt hij.

Contactgegevens:

Telefoonnummer: 0475-359556

E-mail: bestuurssecretariaat@roermond.nl